Ordis (https://www.ordis.cz/)

Statistiky

Statistiky

Každý obchodník jistě ocení, pokud má k dispozici data na základě, kterých může vyhodnocovat úspěšnost svých prodejů, ať už po zákaznících, anebo po produktech. Toho jsme si samozřejmě vědomi, a proto jsme pro Vás připravili základní sadu statistik.

V zásadě máte dvě sady statistik, které se liší podle toho, jestli zrovna pracujete na nějakém zákazníkovi, anebo ne. Pokud jste přihlášeni na zákazníkovi, tak vidíte meziroční srovnání a nejprodávanější položky.

meziročním srovnání se Vám bude zobrazovat rozpad po měsících a to, jak si aktuálně vedete v porovnání s předchozím rokem. Jsou zde vyčísleny obraty, marže a znázorněna změna v procentech (pokles x nárůst).

U nejprodávanějších položek se zobrazuje pořadí podle obratu na položce. Máte tedy jakýsi žebříček toho, co od Vás zákazník nejčastěji nakupuje a jaká je celková hodnota obratu na dané položce.

               

Mnohem bohatější je sada statistik, pokud se odhlásíte z konkrétního zákazníka. V takovém případě se Vám zpřístupní šest sad základních statistik. Statistika marží v %, Statistika objednávek, Statistika přijatých objednávek, Statistika obratu, přehled Dlužníků a přehled Zápůjček. Všechny zmíněné statistiky si detailněji rozebereme níže.

Statistika marží v % je skvělý nástroj, jak si vyhodnocovat výsledky prodejů za určité období. Můžete si stanovit úseky, a to na denní, týdenní, měsíční či roční bázi. Podle práv lze pak také nastavit, jestli obchodník vidí pouze sebe, anebo i své kolegy. Lišit se to samozřejmě může podle typu Ordis Klienta.

Statistika objednávek Vám pomáhá mít přehled v tom, kolik objednávek jste jako obchodník udělal za určité období a pro jaké zákazníky. V případě potřeby si můžete zobrazit položky z konkrétní objednávky. Tato statistika může opět zobrazovat buďto pouze konkrétního obchodníka, anebo všechny obchodníky podle toho, jak to bude potřeba a samozřejmě s ohledem na zvolený typ Ordis Klienta.

Statistika přijatých objednávek je poněkud specifická, avšak stále velmi užitečná statistika. Zobrazuje totiž objednávky dle data dodání tak, aby si obchodník zkontroloval, že objednávka jeho zákazníka na konkrétní datum (nejčastěji zítřejší) byla již v systému zpracována a opravdu pojede k zákazníkovi.

Statistiku obratu využijete k zobrazení obratu za konkrétní časové období a může opět být na denní, týdenní, měsíční, anebo roční bázi. Statistika může být omezena pro konkrétního obchodníka, anebo může zobrazovat výsledky všech obchodníků. Opět závisí na nastavení a určení typu Ordis Klienta. Dále si pak můžeme vybrat, jestli se má ve výsledném grafu zobrazovat Prodej, zisk, anebo marže v %. 

Přehled Dlužníků, jak již název napovídá, Vám umožní vyjet si přehled zákazníků a jejich platební morálku ke konkrétnímu datu. Na první dobrou tak hned uvidíte, kdo a kolik Vám má ještě zaplatit. V přehledu můžete vidět tuzemské i zahraniční zákazníky. Vyhodnocení probíhá ve dvou rovinách, a to kolik činí pohledávky a potom také kolik z daných pohledávek je již po splatnosti.

Přehled Zapůjček využijí pouze Ti zákazníci, kteří poskytují svým obchodním partnerům vybavení výměnou za určitý měsíční obrat. Pokud tedy prodáváte například zmrzliny a půjčujete svým zákazníkům zmrzlinové pulty, anebo jiné vybavení, pak bude tato statistika právě pro Vás. Díky ní totiž můžete mít přehled o tom, kdo a co má zapůjčené a jak si vede v odebírání vašeho zboží. Tato statistika opět pracuje s časovým rozsahem. Konkrétním obchodníkem, anebo se všemi obchodníky, a to podle toho, kdo do ní bude přistupovat. Dále pak lze zvolit, jestli se má zobrazovat seznam zapůjčených položek ve vztahu k firmě jako takové, anebo k jejím dodacím (provozním) místům.